In 2015 geleden verzorgden we de eerste editie van de opleiding Business Data Scientist. Getriggerd door de vele sexy vacature teksten vroegen we ons als docenten af wat een data scientist nu exact tot data scientist maakt? In de vacatureteksten viel ons een enorme variëteit aan noodzakelijke competenties op. De associatie met het (meestal) denkbeeldige schaap met de vijf poten was snel gelegd.

 

Daarnaast sprak uit die vacatureteksten in 2014 vooral hoop en ambitie. Bedrijven met hoge verwachtingen op zoek naar deskundig personeel om de alsmaar groter wordende stroom data te raffineren tot waarde voor de onderneming.

 

Waarom: waarom toen en waarom nu

Een aantal jaar en vele opleidingsgroepen later is er veel veranderd. Maar eigenlijk ook weer weinig. De verwachtingen van bedrijven zijn nog steeds torenhoog. De data scientist komt voor in alle vormen en gedaanten. Dat lijkt geaccepteerd. Maar de kern: hoe data tot waarde te brengen en wat daar bij komt kijken blijft onderbelicht. De relevantie voor een opleiding Business Data Scientist is dus onveranderd. En eigenlijk groter geworden. De investeringen in data science zijn door veel bedrijven gedaan. Het wordt tijd om te oogsten.

 

Om data tot waarde te kunnen brengen is ‘verbinding’ noodzakelijk. Verbinding tussen de hard core data scientists aan de ene kant. En de business mensen met hun uitdagingen aan de andere kant. In onze post-master hebben we veel verhalen gehoord over mooie data projecten. Vaak ontbrak die verbinding, en werden de resultaten niet verzilverd. Zonder die verbinding overleeft de data scientist niet.

 

De relevantie van een post-master Business Data Scientist is dus onveranderd. Moet iedere data scientist deze volgen? Bestaat er een functie business data scientist? Beide vragen kunnen volmondig met néé beantwoord worden. Wil je echter op het raakvlak van organisatie, toepassing en data science opereren dan zit je bij deze post-master precies goed. En dat raakvlak zal meer en meer centraal gaan staan in data intensieve organisaties.

 

Wat: wat kan de BDS en hoe past het in organisaties?

De business data scientist is iemand die als geen ander weet dat de waarde van data zit in het uiteindelijk gebruik. Vanuit dat eenvoudige uitgangspunt definieert, begeleidt en stuurt hij/zij data projecten in organisaties. Hij denkt mee over de structurele verankering van het gebruik van data science in de operationele en beleidsmatige processen van de organisatie en komt met inrichtingsvoorstellen. De business data scientist kent de data science gereedschapskist. Hij hoeft echter niet elk daarin aanwezige instrument zelf te kunnen gebruiken. Omgekeerd is hij of zij in staat bedrijfsproblemen te typeren en classificeren zodanig dat de juiste technologieën en expertises kunnen worden geselecteerd. De business data scientist begrijpt informatieprocessen, kent de toolbox van data science en weet zich handig te bewegen in het domein van de belangen die altijd met projecten zijn gemoeid.

 

De BDS post-master is relevant voor productmanagers en marketeers die data intensiever willen gaan werken, voor data en BI specialisten die na moeten denken over het toepassen van data en voor (project)managers die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van data scientists. En dus ook voor de hard core data scientists die de verbinding willen leggen met de toepassing in hun organisatie.

 

Hoe: BDS core en kenmerken verandering

De post-master BDS 2.0 wordt gekenmerkt door een actie gerichte manier van leren. Gebaseerd op een theoretisch framework dat tot doel heeft om naar de toolbox van data science te kijken vanuit het oogpunt van business value staan cases centraal. In die cases worden alle fasen van het tot waarde brengen van data belicht. Van de projectdefinitie via de data analyse en de business analytics naar het daadwerkelijk gebruik. En voor alle relevante fasen leveren specialisten een deep dive. Zo gaat Tom Heskes (Professor Radboud Universiteit in AI) op machine learning en AI. Jeroen van der Hoven (Professor TUD) gaat in op de wijze waarop met de ethische grenzen aan het gebruik van data kan worden omgegaan. Er zijn verschillende praktijksprekers die verhalen over de succes en failure in hun bedrijven. Daarnaast wordt de verbinding met de (dagelijkse) praktijk toegepast in de case waarin deelnemers voor hun eigen organisatie een waardepropostie uitwerken. De post-master wordt afgesloten met een certificering.