De leergang geeft mij concrete handvatten om het proces van de businessvraag naar data-antwoord en vervolgens business-actie te organiseren en te verbeteren. Hierdoor zorg ik voor relevantere oplossingen die meer rendement hebben voor de business.