In dit artikel vind je meer informatie over cases, certificering, opdrachten en werkvormen in de post-master. Oftewel: hoe brengen we theorie & praktijk bij elkaar.

Vanuit de unieke visie op het vakgebied leer je te reflecteren op de positie van de business data scientist in jouw organisatie. In de post-master wordt veel aandacht besteed aan de vertaling van de theorie naar jouw praktijk. Dat gebeurt door het hele programma: casuïstiek als brug naar praktische competenties.

1. Casus Future Company Limited (FCL)
Met behulp van de casus ‘Future Enterprises Ltd.’, die als een rode draad door de post-master loopt, krijg je niet alleen zicht op de rol van de genoemde drie assen in data science, maar leer je er ook praktisch mee om te gaan. In de eerste helft van de post-master werken cursisten in een team aan deze case. Ieder team is samengesteld uit cursisten met complementaire eigenschappen op het gebied van data science, zodat niet alleen wordt geleerd van de docenten, de theorie en de probleemgerichte praktijkcase maar zeker ook van elkaar.

2. Praktijkcase
In het tweede deel van de post-master maken de cursisten de vertaalslag van de kennis en modellen uit de opleiding naar hun eigen praktijk. De deelnemers formuleren een waardecase voor hun eigen organisatie, en formuleren daarbij een plan (en werken dat zoveel mogelijk uit). Dit plan bevat in ieder geval de invalshoeken data, bedrijfskundige waarde en organisatorische impact/verandering . Oftewel: het doel is om een case te vinden voor de eigen organisatie waarbij bedrijfskundige waarde wordt gecreëerd door een verbetering op één of meerdere assen met behulp van data. De eerste opzet wordt door de deelnemer gepresenteerd in module 4. Tussen de daaropvolgende modules wordt deze steeds teruggekoppeld en verder verdiept. De doelstelling van deze case is om de aangereikte theorie en modellen zoveel mogelijk vertaalbaar te maken naar de praktijk in de eigen organisatie.

3. Certificering
De praktijkcase wordt afgesloten met een presentatie en beoordeling. Het plan voor de waardecase in de eigen organisatie wordt beoordeeld op het toepassen van de invalshoeken van de post-master. Daarmee kan de case worden afgesloten met een certificaat dat de vaardigheid om de opgedane kennis te vertalen naar de praktijk bevestigd.

4. Docenten en sprekers uit de praktijk
De rode draad van de post-master is het programma verzorgd door kerndocenten met een ruime ervaring met commerciële en (semi-)publieke ervaring. In de post-master vindt op een aantal plaatsen een academische verdieping plaats door een hoogleraar of universitair docent.
Daarnaast worden er door gastsprekers presentaties verzorgd over het implementeren en toepassen van data gebaseerde oplossingen, steeds belicht vanuit aansprekende Nederlandse organisaties. Hierbij komen aspecten als digital marketing, het data office/chief data officer, etc. aan de orde.

5. Leren van elkaar
Uit de eerdere edities is gebleken dat het ‘leren van elkaar’ ook een waardevol component is van de opleiding. Juist doordat de verschillende achtergronden en organisaties ontstaat een prettige uitwisseling van ervaringen en inzichten. Dit wordt binnen het programma gestimuleerd door o.a. de samenwerking in breed samengestelde groepen en door de gezamenlijke diners in blok 2, 3, 4 en 5.

Verder lezen?

De post-master die bedrijfskunde en data science bij elkaar brengt!