Docent Egbert Philips is tevens consultant en helpt bedrijven om de
enorme datastroom die hun kant op komt, slim te benutten in de besluitvorming. FM magazine vraagt hem naar de meerwaarde van big data en van het nieuwe
onderwijsaanbod.

 

We zitten de hele dag aan computer, telefoon en tablet vast en bij alle handelingen die we daarop verrichten, laten we sporen na. Bruikbare sporen die met allerlei technologieën heel goed te onderzoeken zijn op patronen, verbanden en afwijkingen. “De mogelijkheden om conclusies te trekken uit deze alsmaar groeiende stroom big data zijn eindeloos”, zegt Egbert Philips. Om de waarde van big data te kunnen verzilveren, moet je je afvragen: wat kunnen die data voor mijn bedrijfsvoering betekenen

 

Informatiestress

Voor bedrijven kan big data een goudmijn zijn en dat realiseren ze zich. Vele besteden dan ook flink wat geld en mankracht om er ‘iets’ mee te doen – al is dat lang niet altijd het juiste. Philips: “Zo sprak ik eens met data scientists van een bank die met droge ogen beweerden dat zij jaren aan data en rapporten werken waar nooit iemand naar vraagt of een toelichting op wenst. Zinloze, of beter gezegd ‘waardeloze’ dataverwerking.” En dan bestaat er nog zoiets als informatiestress: ‘Nu ik toegang heb tot steeds meer gegevens, moet ik er natuurlijk iets mee doen. Maar wat?!’ Punt is: als je niet weet wat je met al die data kunt en wilt bereiken, heeft het geen enkele zin ermee aan de slag te gaan.”

 

Slimme beslissingen

Philips studeerde Bestuurskunde, was van 1991 tot 2008 als onderzoeker en docent verbonden aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit, was bij FrieslandCampina eindverantwoordelijk voor Business Intelligence en heeft sinds 2008 een eigen consultancypraktijk. Informatieprocessen en besluitvorming vormen de rode draad in zijn carrière. Hoe vertaal je big data naar slimme strategische beslissingen? Hoe destilleer je waarde uit al die output? Dezelfde vragen liggen ten grondslag aan de post-master Business Data Scientist, waarvan Philips een van de docenten is.

 

Organisatievraag

Hoe kun je nu als bedrijf tot slimme beslissingen komen op basis van alle big data die je tot je beschikking hebt? “Om er waarde uit te halen, moet je ze in relatie weten te brengen met een organisatievraagstuk. Je moet je afvragen: wat kunnen die data voor mijn bedrijfsvoering betekenen? Wil ik nieuwe inkomstenstromen genereren? Mijn dienstverlening verbeteren? Het talent in mijn organisatie ontwikkelen? Of fouten in mijn primaire proces opsporen? Afhankelijk van de vraag bepaal je welke data nodig zijn en welke big datatechnieken je kunt inzetten om je gegevens te analyseren.”

 

Communicatie en verwachtingen

Wat het verzilveren van de waarde van data nogal eens in de weg staat, zegt Philips, is dat de data scientist vaak niet de bedrijfskundige professional is die met bovengenoemde vraagstukken wordt geconfronteerd. “De nieuwe post-master draait juist om deze relatie; om de verbinding van de technische aanpak van de IT’er met het businessmodel van bijvoorbeeld de marketeer of HR-manager. Om te beginnen helpen we de cursisten om de relevante vragen voor hun business te identificeren. Vervolgens vertalen we die naar dataverwerkingsprocessen, met een belangrijke rol voor nieuwe big datatechnieken. Daarna gaan we na hoe de resultaten van de dataverwerking om te zetten zijn in waarde voor de onderneming. Daarbij gaat veel aandacht uit naar communicatie tussen de IT’er en bijvoorbeeld de marketeer en hun wederzijdse verwachtingen, ofwel ‘de sociale component’.

 

Heldere visie

Voorbeelden van de intrinsieke waarde van big data heeft Philips te over. “Een provider als Vodafone kan op basis van telecominformatie precies zien waar klanten zich bevinden en bijvoorbeeld locatiegebonden gericht file-informatie gaan aanbieden. Of actuele kortingsacties van H&M. De keuze daartoe hangt natuurlijk af van wat het bedrijf ermee wil bereiken en of de klant daarop zit te wachten.” Als je weet wat je wil en je hebt daar een heldere visie op ontwikkeld, kun je alle soorten data gebruiken die er zijn, legt Philips uit. “Je hoeft er ook geen relationele databases voor aan te leggen, want met moderne technologie zijn allerlei soorten data te ontsluiten.”

 

Toegevoegde waarde

Een laatste voorbeeld. Met betrekking tot talentmanagement nu. “De big data van een HRM-manager bestaat uit onder andere de voortgangsgesprekken, evaluaties, interne sollicitaties en projectdossiers over medewerkers, maar ook uit hun Facebook- en Twittergedrag. Met moderne technologie kun je die data doorzoeken op patronen of afwijkingen. Stel dat je zo ontdekt dat mensen met eigenschap X na een paar jaar probleem Y vertonen of juist competentie Z ontwikkelen? Dan heb je zeer waardevolle en voorspellende informatie in handen voor het samenstellen van teams en/of het aanbieden van opleidingen. Bij het opleiden van sporttalenten worden deze technieken al gebruikt. Hoe bedrijven die waarde kunnen benutten, dat gaan we onze cursisten bijbrengen.”/JvdB

Bron: FM-magazine.net